โรงพยาบาลสัตว์แมนนิมอลหรือ Manimal pet hospital: มาจากคำว่า “man” ซึ่งหมายถึง “คน”รวมกับคำว่า “animal” หรือ “สัตว์” จนเกิดเป็นคำว่า “manimal” โดยกลุ่มบุคคลผู้บริหารต้องการสร้างโรงพยาบาลสัตว์เกิดจากความตั้งใจของเพื่อมาช่วยเหลือสัตว์ป่วย รวมถึงดูแล ให้คำแนะนำในเรื่องของสัตว์เลี้ยงโดยยึดหลักความเชื่อถือ (Reliable) ความดูแลเอาใจใส่ (Attentive) และ ความเป็นมิตรกันเอง (Friendly)


ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ทางโรงพยาบาลสัตว์แมนนิมอลให้บริการตรวจวินิจฉัยสัตว์ป่วย […]

โรงแรมสัตว์เลี้ยง

นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์ ทางโรงพยาบาลสัตว์แมนนิมอลย […]

รักษาสัตว์นอกสถานที่

ในกรณีที่ท่านเจ้าของสัตว์ไม่สะดวกที่จะเดินทางมายังโรงพย […]

บริการรับฝากสัตว์ป่วย

ทางโรงพยาบาลสัตว์แมนนิมอลมีห้องที่ให้บริการการรักษาและด […]

บทความ

โรคผิวหนังในสุนัข

อาการคัน อาการคันในสุนัข แบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ &#82 […]

Read More

เมื่อสุนัขค่าไตขึ้น !!!

ค่าไตในสุนัขปกติแล้ว จะมีการตรวจวัดอยู่ 2 ค่าประกอบกัน […]

Read More

อาหารที่น้องหมาควรหลีกเลี่ยง

Read More