เมื่อสุนัขค่าไตขึ้น !!!


ค่าไตในสุนัขปกติแล้ว จะมีการตรวจวัดอยู่ 2 ค่าประกอบกัน คือ ค่า BUN (Blood urea nitrogen) และค่า creatinine (crt) ซึ่งค่า creatinine จะเป็นตัวหลักที่บ่งบอกถึงการทำงานของไต

เรามาทำความรู้จักกับค่า 2 ค่านี้กันดีกว่า

1. BUN หรือ Blood urea nitrogen เป็นค่าของเสียโปรตีน ซึ่งปกติแล้วอาหารจำพวกโปรตีน หรือเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราทานเข้าไปนั้นจะมีการย่อยและผ่านขบวนการต่างๆมากมายจนได้ออกมาเป็นของเสียส่วนที่เหลือ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนรูปที่ตับ และนำของเสียที่ชื่อว่า urea มาขับออกทางไต ดังนั้นหากค่านี้มีความผิดปกติก็สามารถบ่งบอกได้ถึงการทำงานที่ผิดปกติของตับ หรือไต หรือบางทีถ้าสูงขึ้นเพียงค่าเดียวอาจต้องกลับมาดูว่าสุนัขของท่านนั้นมีการทาอาหารโปรตีนที่มากไปหรือไม่

2. Creatinine ค่า creatinine เป็นสารชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในกล้ามเนื้อของร่างกาย ซึ่งปกติจะมีการสร้างออกมาคงที่มากหรือน้อยขึ้นกับปริมานกล้ามเนื้อในแต่ละตัว และสารตัวนี้จะถูกขับออกด้วยการกรองผ่านทางไตเสมอๆ ดังนั้นค่า creatinine นี้จึงมักนำมาใช้เพื่อตรวจดูภาวการณ์ทำงาน หรือการกรองของไตนั้นเอง

เมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านมีค่าสองตัวนี้เพิ่มขึ้น ร่วมกับการมีการแสดงอาการ เช่น อาเจียน ซึม เบื่ออาหาร ถ่ายเหลว แสดงว่าเริ่มมีปัญหาไตเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ควรทำ หรือคุณหมอแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติม คือ การเก็บปัสสาวะตรวจ ซึ่งการตรวจปัสสาวะนั้นจะสามารถบ่งบอกการทำงาของไตได้อีกส่วน และสามารถช่วยแยกวินิจฉัยได้ว่าค่าไตที่สูงขึ้นนั้นเป็นจากที่ไตเอง หรือมาจากภาวะอื่นๆโน้มนำได้ เช่นการขาดน้ำ หรือภาวะที่ร่างกายไม่สามารถขับของเสียออกมาได้ เป็นต้น

ดังนั้นในสุนัขหรือแมวที่ค่าไตขึ้นนั้น คุณหมอจึงมีการแนะนำให้มีการให้น้ำเกลือ หรือทานน้ำเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยไม่ให้ไตมีการทำงานที่หนักขึ้น รวมถึงมีการควบคุมอาหารไม่ทานอาหารที่มีปริมานโปรตีนสูงมากจนเกินไปเพื่อช่วยให้ไตไม่ต้องทำงานหนัก และรักษาส่วนดีที่เหลือของไตให้คงไว้ รวมถึงช่วยให้การฟื้นตัวเป็นไปได้ดีมากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณหมอแนะนำให้นำสุนัข หรือแมวของท่านมาตรวจร่างกายเป็นประจำ ตรวจสุขภาพและตรวจเลือดเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในน้องหมาน้องแมวที่อายุเยอะมากกว่า 7 ปีขึ้นไป จะแนะนำให้มาตรวจ 6 เดือนครั้งเพื่อเป็นการเชคสุขภาพ และหากพบความผิดปกติก็จะสามารถแก้ไขป้องกันได้อย่างทันท่วงที